Ραδιοφωνικός σταθμός

Ενημερώσεις για τους Ιερείς των Ναών

19.2.2021 | Εγκύκλιος

Αγαπητοί πατέρες και αδελφοί,

σας αποστέλλουμε τα νέα έντυπα κυκλοφορίας για τους ιερείς και για το προσωπικό των ναών. Τα έντυπα για τους ιερείς φέρουν τη σφραγίδα της Μητροπόλεως και πρέπει να συμπληρωθούν τα στοιχεία του κάθε ιερέα. Το έντυπο για το προσωπικό των ναών σφραγίζεται με τη σφραγίδα της κάθε ενορίας και συμπληρώνονται τα στοιχεία των εθελοντών (ψαλτών, νεωκόρων, επιτρόπων).

Λήψη ή ανάγνωση αρχείου

Ι. Μητρόπολη Κερκύρας

17.2.2021 | Εγκύκλιος

Αγαπητοί πατέρες και αδελφοί,

σας αποστέλλουμε εγκυκλίους της Ι. Συνόδου που αφορούν α) την ΄΄ηλεκτρονική ταυτότητα κτιρίου” και β) το πρωτόκολλο διαχείρισης των θανόντων και των εξοδίων ακολουθιών σε σχέση με τα μέτρα για τον Covid-19.

2. εις μνήμην του μακαριστού Αρχιμ. Ευθυμίου Δούη, όποιος θέλει μπορεί, αντί στεφάνου, να καταθέσει το συμβολικό ποσό των 5 Ευρώ υπέρ των αμίσθων ιερέων στο Φιλόπτωχο Ταμείο της Ι.Μητροπόλεως. Τα χρήματα θα τα παραλαμβάνουν ο κ. Θύμης Κων/νος και ο π. Θωμάς Κασταμονίτης.

Λήψη ή ανάγνωση αρχείου

Ι. Μητρόπολη Κερκύρας

12.2.2021 | Εγκύκλιος

Αγαπητοί πατέρες και αδελφοί,

σας αποστέλλουμε το διαβιβαστικό της Ι.Συνόδου για τη νέα ΚΥΑ με τα μέτρα κατά του Covid-19. Η Π.Ε. Κέρκυρας βρίσκεται στο επίπεδο επιτήρησης και επιτρέπεται στους ναούς η παρουσία πιστών με την αναλογία 1 άτομο ανά 25τ.μ. με ανώτατο όριο τα 50 άτομα. Δεν συμπεριλαμβάνονται στον αριθμό αυτόν οι λειτουργοί, οι ιεροψάλτες και το προσωπικό του ναού.

2. Την Κυριακή 14/2 θα περιαχθεί δίσκος στους ναούς υπέρ των αμίσθων ιερέων το περιεχόμενο του οποίου θα κατατεθεί στην Ι.Μητρόπολη μέχρι τις 19/2.

Λήψη ή ανάγνωση αρχείου

Ι. Μητρόπολη Κερκύρας

10.2.2021 | Εγκύκλιος

Αγαπητοί πατέρες και αδελφοί,

Σας αποστέλλουμε εγκύκλια σημειώματα για διάφορα θέματα. 

Λήψη ή ανάγνωση αρχείου

Ι. Μητρόπολη Κερκύρας

03.2.2021 | Εγκύκλιος

Αγαπητοί πατέρες και αδελφοί,

Αγαπητοί πατέρες και αδελφοί, σας αποστέλλουμε τη νέα ΚΥΑ με τα μέτρα κατά του Covid-19. Επισημαίνουμε ότι ισχύει η τέλεση ακολουθιών με 1 άτομο ανά 25 τ.μ. και με ανώτατο όριο τα 50 άτομα εφόσον το επιτρέπει η χωρητικότητα του ναού. Σε αυτόν τον αριθμό δεν συμπεριλαμβάνονται οι ιερείς, οι ιεροψάλτες και το προσωπικό του ναού.

Λήψη ή ανάγνωση αρχείου

Ι. Μητρόπολη Κερκύρας

29.1.2021 | Εγκύκλιος

Αγαπητοί πατέρες και αδελφοί,

Αγαπητοί πατέρες και αδελφοί, σας αποστέλλουμε το κήρυγμα της επόμενης Κυριακής και Εγκύκλιο Σημείωμα της Ι.Συνόδου. Σύμφωνα με το Εγκύκλιο, για τη μετάβαση κάποιου πιστού στο ναό για ακολουθία ή για ατομική προσευχή συμπληρώνεται ο κωδικός μετακίνησης 5 και όχι ο 6 όπως εσφαλμένα είχε δημοσιευτεί.

Λήψη ή ανάγνωση αρχείου

Ι. Μητρόπολη Κερκύρας

27.1.2021 | Εγκύκλιος

Αγαπητοί πατέρες και αδελφοί,

Αγαπητοί πατέρες και αδελφοί, σας αποστέλλουμε Εγκύκλιο Σημείωμα για την κατάθεση Απολογισμού 2020 και έτερο Σημείωμα της Ι.Συνόδου σχετικά με το νομικό πλαίσιο που διέπει την πρόσβαση στα Αρχεία Εκκλησιαστικών Νομικών Προσώπων.

Λήψη ή ανάγνωση αρχείου

Ι. Μητρόπολη Κερκύρας

27.1.2021 | Εγκύκλιος

Αγαπητοί πατέρες και αδελφοί,

Αγαπητοί πατέρες και αδελφοί, σας αποστέλλουμε την ΚΥΑ με τα νέα μέτρα και την σχετική Εγκύκλιο της Ι.Συνόδου.

Λήψη ή ανάγνωση αρχείου

Ι. Μητρόπολη Κερκύρας

26.1.2021 | Εγκύκλιος

Αγαπητοί πατέρες και αδελφοί,

Αγαπητοί πατέρες και αδελφοί, σας αποστέλλουμε Εγκύκλιο Σημείωμα σχετικά με τον Εκκλησιασμό των σχολείων για την εορτή των Τριών Ιεραρχών.

Λήψη ή ανάγνωση αρχείου

Ι. Μητρόπολη Κερκύρας

18.1.2021 | Εγκύκλιος

Αγαπητοί πατέρες και αδελφοί,

Αγαπητοί πατέρες και αδελφοί, σας αποστέλλουμε την Εγκύκλιο της Ι. Συνόδου και τη νέα ΚΥΑ που ισχύει μέχρι 25/1. Ως προς τους ναούς, επιτρέπονται οι ακολουθίες και τα μυστήρια με παρουσία πιστών με την αναλογία 1 άτομο ανά 25 τ.μ. χωρίς να συμπεριλαμβάνονται οι λειτουργοί και το βοηθητικό προσωπικό. Αναλυτικές πληροφορίες υπάρχουν στην Εγκύκλιο.

Λήψη ή ανάγνωση αρχείου

Ι. Μητρόπολη Κερκύρας

13.1.2021 | Εγκύκλιος

Αγαπητοί πατέρες και αδελφοί,

Αγαπητοί πατέρες και αδελφοί, σας αποστέλλουμε τη νέα ΚΥΑ η οποία ισχύει μέχρι τη 18 Ιανουαρίου. Επισημαίνουμε ότι οι ακολουθίες επιτρέπονται μόνο κεκλεισμένων των θυρών, αλλά επιτρέπεται η ατομική προσευχή· οπότε οι Ναοί μπορούν να παραμένουν ανοιχτοί κατά τη διάρκεια της ημέρας.

Λήψη ή ανάγνωση αρχείου

Ι. Μητρόπολη Κερκύρας

04.1.2021 | Κήρυγμα, Ημερολόγια 2021, Βεβαιώσεις κυκλοφορίας

Αγαπητοί πατέρες και αδελφοί,

Αγαπητοί πατέρες και αδελφοί, σας αποστέλλουμε το κήρυγμα της επόμενης Κυριακής και τα έντυπα Βεβαίωσης κυκλοφορίας για ιερείς και εργαζομένους. Στο έντυπο για τους ιερείς δεν υπάρχει ημερομηνία λήξης της βεβαίωσης και ισχύει μέχρι τη λήξη του περιορισμού των μετακινήσεων, ενώ για τους εργαζομένους μπορείτε να συμπληρώνετε την ημερομηνία οι ίδιοι ανάλογα με την ισχύ των μέτρων.

Σας γωνστοποιούμε, επίσης, ότι μπορείτε να έρχεσθε στα Γραφεία της Μητροπόλεως για να προμηθεύεστε τα Ημερολόγια τσέπης του 2021.

Λήψη ή ανάγνωση αρχείου

Ι. Μητρόπολη Κερκύρας

04.1.2021 | Κήρυγμα, Ημερολόγια 2021, Βεβαιώσεις κυκλοφορίας

Αγαπητοί πατέρες και αδελφοί,

Αγαπητοί πατέρες και αδελφοί, σας αποστέλλουμε το κήρυγμα της επόμενης Κυριακής και τα έντυπα Βεβαίωσης κυκλοφορίας για ιερείς και εργαζομένους. Στο έντυπο για τους ιερείς δεν υπάρχει ημερομηνία λήξης της βεβαίωσης και ισχύει μέχρι τη λήξη του περιορισμού των μετακινήσεων, ενώ για τους εργαζομένους μπορείτε να συμπληρώνετε την ημερομηνία οι ίδιοι ανάλογα με την ισχύ των μέτρων.

Σας γωνστοποιούμε, επίσης, ότι μπορείτε να έρχεσθε στα Γραφεία της Μητροπόλεως για να προμηθεύεστε τα Ημερολόγια τσέπης του 2021.

Λήψη ή ανάγνωση αρχείου

Ι. Μητρόπολη Κερκύρας

04.1.2021 | Εγκύκλιος

Αγαπητοί πατέρες και αδελφοί,

Αγαπητοί πατέρες και αδελφοί, σας αποστέλλουμε τις αποφάσεις της Ι.Συνόδου σχετικά με την εορτή των Θεοφανείων. Σύμφωνα με αυτές, την ημέρα των Θεοφανείων, στους ναούς μας θα τηρηθούν ακριβώς τα μέτρα που ίσχυσαν τα Χριστούγεννα και την Πρωτοχρονιά, όπως είχε σχετικά ανακοινωθεί και από την Ι.Μητρόπολή μας. Για ό,τι νεότερο χρειαστεί θα ενημερωθείτε.
Λήψη ή ανάγνωση αρχείου

Ι. Μητρόπολη Κερκύρας

30.12.2020 | Εγκύκλιος 3031

Αγαπητοί πατέρες και αδελφοί,

Σας κοινοποιούμε την Εγκύκλιο 3031
Λήψη ή ανάγνωση αρχείου

Ι. Μητρόπολη Κερκύρας

11.11.2020 | Εγκύκλιος 3029 περί κορωνοϊού

Αγαπητοί πατέρες και αδελφοί,
Σας κοινοποιούμε την Εγκύκλιο 3029 περί κορωνοϊού και το ΦΕΚ 4899

Λήψη ή ανάγνωση αρχείου
Λήψη ή ανάγνωση αρχείου

 

 

Ι. Μητρόπολη Κερκύρας

06.11.2020 | Εγκύκλιος 127 περί κορωνοϊού

Αγαπητοί πατέρες και αδελφοί,
Σας κοινοποιούμε την Εγκύκλιο 127 περί κορωνοϊού
Λήψη ή ανάγνωση αρχείου

 

 

Ι. Μητρόπολη Κερκύρας

16.10.2020 | ΚΥΑ 1957

Αγαπητοί πατέρες και αδελφοί,
Σας κοινοποιούμε την ΚΥΑ 1957
Λήψη ή ανάγνωση αρχείου

 

 

Ι. Μητρόπολη Κερκύρας

02.10.2020 | Αποστολή Βοηθήματος και απογραφικού δελτίου

Αγαπητοί πατέρες και αδελφοί,
Σας αποστέλλουμε το κατηχητικό βοήθημα και το απογραφικό δελτίο το οποίο καλείστε να το επιστρέψετε συμπληρωμένο, όσοι από σας έχετε κατηχητικές συνάξεις

Λήψη ή ανάγνωση αρχείου
Λήψη ή ανάγνωση αρχείου

 

Ι. Μητρόπολη Κερκύρας

30.9.2020 | Νέα ΚΥΑ 1854

Σας κοινοποιούμε την ΚΥΑ 1854

Λήψη ή ανάγνωση PDF

 

Ι. Μητρόπολη Κερκύρας

26.9.2020 | Εγκύκλιο σημείωμα για την λειτουργία των κατηχητικών

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ, ΠΑΞΩΝ
ΚΑΙ ΔΙΑΠΟΝΤΙΩΝ ΝΗΣΩΝἈριθμ. Πρωτ. ..1253
Κέρκυρα, 25 Σεπτεμβρίου 2020
ΕΓΚΥΚΛΙΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ
Προς τους Πανοσιολ. Ιεροκήρυκας, τους Πανοσ. και Αιδεσ. Εφημερίους και τα Ηγουμενοσυμβούλια της καθ’ ημάς Ιεράς Μητροπόλεως εις τας έδρας των
Αγαπητοί μου πατέρες και αδελφοί,
Διά του παρόντος θέλω να σας προτρέψω και πάλι πατρικώς να εργαστείτε ιδιαιτέρως στον ευαίσθητο χώρο της Νεότητος, ώστε να δοθεί ο λόγος του Θεού στους νέους ανθρώπους και να μη μείνουμε μακριά από τις ανάγκες των καιρών. Μπορεί φέτος τα πράγματα να είναι διαφορετικά.
Υπάρχει έντονος προβληματισμός, με αφορμή τη γνωστή πανδημία που έχει ταλαιπωρήσει την πατρίδα μας αλλά και ολόκληρο τον κόσμο.
Αυτό όμως δεν θα πρέπει να μας κάνει να εγκαταλείψουμε την νεανική προσπάθεια. Δεν θα πρέπει να κλείσουμε τους ναούς μας στα παιδιά μας. Βεβαίως δεν θα είναι όπως ξέρουμε.
Όμως οφείλουμε να προσπαθήσουμε και θα το κάνουμε. Θα ήθελα να λάβετε υπόψιν σας τα εξής:
1. Ο αγιασμός για την έναρξη της νέας κατηχητικής χρονιάς θα γίνει την Κυριακή 4 Οκτωβρίου 2020, στο πέρας της Θείας Λειτουργίας. Σύντομα θα λάβετε το σχετικό μήνυμά μου για να το διαβάσετε στο τέλος του Αγιασμού, καθώς επίσης και αφίσα που θα αναγραφούν οι ώρες των συνάξεων της ενορίας σας. Ενημερώστε τα παιδιά με όποιον τρόπο μπορείτε, αξιοποιώντας και το Διαδίκτυο, το οποίο μπορεί να χρειάζεται προσοχή, όμως δεν παύει να είναι σπουδαίο και χρήσιμο μέσο στον καιρό που διερχόμαστε.
2. Οι κατηχητικές σας συνάξεις μπορούν να λειτουργήσουν είτε διά ζώσης, είτε διαδικτυακά όπου αυτό δεν μπορεί να γίνει αλλιώς. Οι ιερείς με τους κατηχητές και τις κατηχήτριες θα ενδιαφερθούν για τη δημιουργία μικρών κατηχητικών ομάδων, το ανώτερο 15 ατόμων μαζί με τον κατηχητή, οι οποίες θα λειτουργούν σε διαφορετική ώρα.
3. Προτείνω και συνιστώ την διαδικτυακή λειτουργία κατηχητικών συνάξεων, ιδιαίτερα για παιδιά Γυμνασίου-Λυκείου, εκεί που δεν είναι δυνατή η διαπροσωπική κατηχητική σύναξη.
4. Σε επίπεδο Μητροπόλεως θα υπάρξει διαδικτυακή σύναξη-(μέσω Zoom) για παιδιά Γυμνασίου-Λυκείου 2 φορές το μήνα.
Οι διαδικτυακές αυτές συνάξεις θα γίνονται ημέρα Κυριακή και το πρόγραμμα θα σας ανακοινωθεί λίαν συντόμως. Προτρέψτε λοιπόν τα παιδιά της ενορίας σας να συμμετάσχουν σ’ αυτήν την ωραία προσπάθεια του Γραφείου Νεότητος της Ιεράς Μητροπόλεως και είμαι βέβαιος ότι θα βγουν ωφελημένα. Το πρόγραμμα και ο τρόπος συμμετοχής θα ανακοινωθούν μέσω κοινωνικών δικτύων (Facebook κ.α.) και ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.
5. Αν ο χώρος που γίνονται οι συνάξεις είναι μικρός, σας προτρέπω να χρησιμοποιήσετε τον κατ’ εξοχήν χώρο της κατήχησης, τον Ιερό Ναό σας, και καιρού επιτρέποντος τους εξωτερικούς χώρους αυτού.
6. Είναι υποχρεωτικό το κάθε παιδί να προσκομίσει έγγραφη άδεια-(υπεύθυνη δήλωση του νόμου 105) του γονέα ή του κηδεμόνα που να επιτρέπει τη συμμετοχή του στις ενοριακές δραστηριότητες. Αυτές θα βρίσκονται πάντοτε φυλαγμένες στο αρχείο του Ναού σας. Θα σας επισυναφθεί σχετικό υπόδειγμα, το οποίο μπορείτε να φωτοτυπήσετε και να δώσετε στους γονείς των παιδιών.
7. Σας παρακαλώ να τηρήσετε επ’ ακριβώς τα προβλεπόμενα μέτρα υγιεινής και ασφάλειας σύμφωνα με τις Κ.Υ.Α. που σας έχουν αποσταλεί μέσω e-mail.
Σας υπενθυμίζω ότι πρέπει τα παιδιά να κάθονται τηρώντας την απαιτούμενη απόσταση μεταξύ τους (1,5 m) και όλοι, κατηχητές και κατηχούμενοι η σύσταση είναι να φορούν μάσκα, εφόσον οι συνάξεις γίνονται σε κλειστό χώρο.
Σε όλη τη διάρκεια της κατηχητικής σύναξης οι πόρτες και τα παράθυρα θα είναι ανοιχτά και είναι απαραίτητο να υπάρχει στη είσοδο της αίθουσας που γίνεται η σύναξη τραπεζάκι με είδη αντισηψίας.
Σ΄ αυτό το σημείο σας παρακαλώ για την σχολαστική καθαριότητα των χώρων που θα χρησιμοποιούνται από τα παιδιά, ιδιαιτέρως για τις τουαλέτες όπου θα υπάρχουν υποχρεωτικά χάρτινες πετσέτες μίας χρήσεως και όχι πάνινες.
8. Σας παρακαλώ πολύ να δώσετε μεγάλη προσοχή στα κεράσματα. Θα υπάρχουν μόνο συσκευασμένα γλυκίσματα και οι χυμοί και τα νερά θα είναι ατομικά ή σε ποτήρι μίας χρήσεως.
9. Για αυτή την κατηχητική χρονιά δεν θα πραγματοποιηθούν εκδρομές εκτός ή εντός Κερκύρας, καθώς επίσης ούτε εορταστικές εκδηλώσεις με την τρόπο που γίνονταν τα περασμένα χρόνια. Το Γραφείο Νεότητος θα προσπαθήσει αυτές οι γιορτές, τόσο των Χριστουγέννων, όσο και της 25ης Μαρτίου να γίνουν διαδικτυακά ούτως ώστε να μην χάσουμε τις ρίζες μας.
Φέτος θα χρησιμοποιηθεί το κατηχητικό βοήθημα του Ιεραποστολικού έτους 2015-2016 με τον τίτλο «Από την νιότη μου στο Χριστό!» Ξεφυλλίζοντάς το θα καταλαβαίνεται ότι μπορεί να προσφέρει πολλά στα παιδιά του σήμερα αφού γίνεται αναφορά σε Αγίους και Αγίες νεαρής ηλικίας, σε πρότυπα ηρωισμού, γενναιότητας, πίστεως και σε φορείς του βιώματος της Αναστάσεως.
Όσοι δεν το έχουν και επιθυμούν να το αποκτήσουν μπορούν να το προμηθευτούν ηλεκτρονικά ή εκτυπωμένο μετά από συνεννόηση με το Γραφείο Νεότητος.
Σ’ αυτό το σημείο θα ήθελα πατρικά να σας επιστήσω την προσοχή στην επιλογή των στελεχών σας. Αυτοί που θα αναλάβουν το δύσκολο και ευαίσθητο έργο της κατήχησης πρέπει να έχουν ωριμότητα, πνευματικότητα και διάθεση συνεργασίας.
Όπως κάθε χρόνο, θα σας αποσταλεί απογραφικό δελτίο των ενοριακών νεανικών δράσεων και των στελεχών σας και είστε υποχρεωμένοι πριν την έναρξη των κατηχητικών συνάξεών (πριν την 4η Οκτωβρίου) να το προσκομίσετε είτε εγγράφως στο Γραφείο Νεότητος, είτε ηλεκτρονικά στο email του Γραφείου Νεότητος (neotita@imcorfu.gr).
Περιμένω από όλους να δώσετε τον καλύτερο εαυτό σας και με πολλή προσευχή και προσοχή να βοηθήσουμε τους νέους μας. Δεν έχουμε περιθώρια να τους αφήσουμε χωρίς Χριστό, να παλεύουν μόνοι τους στα φουρτουνιασμένα κύματα της εποχής.
Θέλουν απάνεμο λιμάνι!
Έχουμε ευθύνη τόσο έναντι του Θεού όσο και έναντι της Εκκλησίας για το ποίμνιό μας. Καλή δύναμη και καλή ιεραποστολική χρονιά! Μετά πατρικών ευχών και της εν Κυρίω αγάπης,
Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ +
O ΚΕΡΚΥΡΑΣ, ΠΑΞΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΠΟΝΤΙΩΝ ΝΗΣΩΝ
ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ

Ι. Μητρόπολη Κερκύρας

26.9.2020 | Ποιμαντικό επιμορφωτικό σεμινάριο

Η Ιερά Μητρόπολίς μας, με την ευλογία και προτροπή του Μητροπολίτη μας,  σε συνεργασία με το Ίδρυμα Ποιμαντικής Επιμόρφωσης της Ιεράς Αρχιεπισκοπή Αθηνών, διοργανώνει ποιμαντικό επιμορφωτικό σεμινάριο, πιστοποιημένο (όσοι συμμετάσχουν, όπως και στα προηγούμενα λαμβάνουν βεβαίωση επιμόρφωσης  η οποία εντάσσεται στον υπηρεσιακό τους φάκελο και αναγνωρίζεται ως προσόν) με θέμα
την ποιμαντική αντιμετώπιση του πένθους.
Όλοι μας ερχόμαστε σε επαφή με ανθρώπους που πενθούν γιατί έχουν χάσει κάποιον δικό τους. Πέρα από την δύναμη της πίστης, υπάρχουν και τα ανθρώπινα στοιχεία, τα οποία μπορούμε να αξιοποιήσουμε στην προοπτική της προσφοράς παρηγοριάς στους ανθρώπους που έχουν τέτοια ανάγκη. Κηδείες και μνημόσυνα άλλωστε είναι συνυφασμένα και με την δική μας ιερατική ζωή.
Τα θέματα του σεμιναρίου είναι τα εξής:
 • Εκκλησιολογικές και μεθοδολογικές προσεγγίσεις των πενθούντων
 • Πρακτικές παρεμβάσεις στην υποστήριξη των πενθούντων
 • Ψυχοκοινωνικές διαστάσεις του πένθους
 • Η χρήση της νεκρώσιμης ακολουθίας και των μνημοσύνων για την ψυχολογική υποστήριξη των πενθούντων
 • Ποιμαντική και ψυχολογική υποστήριξη της χηρείας
 • Ποιμαντικές και ψυχολογικές παρεμβάσεις σε ειδικές καταστάσεις του πένθους
Θα διδάξουν κληρικοί και ειδικοί επιστήμονες.
Για τα μαθήματα απαραίτητη προϋπόθεση είναι η γνώση ηλεκτρονικού υπολογιστή και η ύπαρξή του στο σπίτι σας ή στην ενορία σας, καθώς τα μαθήματα θα γίνουν διαδικτυακά, λόγω της πανδημίας.
Οι συναντήσεις θα είναι 6 και θα γίνουν απογευματινές ώρες, 6-9 το απόγευμα.
Θα χρησιμοποιηθεί η πλατφόρμα ZOOM, η οποία εγκαθίσταται δωρεάν στον υπολογιστή ή στο laptop σας. Μπορεί να εγκατασταθεί και σε κινητό τηλέφωνο, αλλά δεν είναι τόσο εύχρηστη.
Εννοείται ότι χρειάζεται να υπάρχει και πρόσβαση στο Ίντερνετ.
Εννοείται ακόμη ότι οποιαδήποτε βοήθεια για την εγκατάστασή της είναι δεδομένη.
Για σας όλα θα είναι δωρεάν.
Παρουσίες θα παίρνονται και θα υπάρξει μία μικρή εργασία, όπως και στα άλλα σεμινάρια.
Προτεινόμενες ημερομηνίες κατ’  αρχήν είναι οι εξής (ελήφθη υπόψιν να μην έχουμε εορτές αγίων)
 1. Τετάρτη 21 Οκτωβρίου
 2. Παρασκευή 30 Οκτωβρίου
 3. Δευτέρα 2 Νοεμβρίου
 4. Τετάρτη 4 Νομεβρίου
 5. Τετάρτη 11 Νοεμβρίου και
 6. Τετάρτη 18 Νοεμβρίου

6-9 το απόγευμα.

Θα έχετε το περιθώριο να ολοκληρώσετε τις εργασίες σας στο τέλος Νοεμβρίου.
Στο σεμινάριο μπορούν να συμμετάσχουν περί τους 30 εξ υμών. Αν υπάρχει και κάποιος λαϊκός συνεργάτης σας που ενδιαφέρεται, μπορεί να κάνει κι αυτός αίτηση.
Οι αιτήσεις θα γίνουν είτε ηλεκτρονικά (το προτιμότερο) είτε διά ζώσης στα γραφεία έως τις 6 Οκτωβρίου (είτε σε μένα είτε στον Αρχιερατικό πόλεως π. Νικόλαο)
Είναι μία ωραία ευκαιρία, παρά την πανδημία, να κάνουμε έναν αγωνα επιμόρφωσης, ώστε να ενισχυθούμε στην ποιμαντική μας διακονία.

Αίτηση | Λήψη ή ανάγνωση PDF
Πρόσκληση | Λήψη ή ανάγνωση PDF

 

Ι. Μητρόπολη Κερκύρας

19.9.2020 | Νέα ΚΥΑ 1792

Σας κοινοποιούμε την ΚΥΑ 1792 δια της οποίας απαγορεύονται οι λιτανείες και οποιαδήποτε πομπή εκτός ναού

Λήψη ή ανάγνωση PDF

 

Ι. Μητρόπολη Κερκύρας

17.9.2020 | Νέα ΚΥΑ1779

Παράταση των μέτρων έως 30.9.2020

Λήψη ή ανάγνωση PDF

 

Ι. Μητρόπολη Κερκύρας

12.9.2020 | Εισηγήσεις Ιερατικού Συνεδρίου για το αρχείο σας

Ι. Μητρόπολη Κερκύρας

11.9.2020 | Εγκύκλια σημειώματα και διορισμός νέου Αρχιερατικού επιτρόπου πόλεως

Αγαπητοί πατέρες και αδελφοί,
Σας αποστέλλουμε και ηλεκτρονικά τα εγκύκλια σημειώματα που δόθηκαν χτες στο Ιερατικό Συνέδριο, καθώς και την απόφαση του Μητροπολίτου μας για διορισμό νέου Αρχιερατικού επιτρόπου πόλεως και τα δείγματα υπογραφών στην διοίκηση της τοπικής μας Εκκλησίας
Χρόνια Πολλά, Ο Τίμιος Σταυρός μαζί μας
Αρχεία σε κουμπιά

Ι. Μητρόπολη Κερκύρας

7.9.2020 | Ιερατικό συνέδριο

 • Αγαπητοί πατέρες και αδελφοί, καλή εβδομάδα!
  Σας ενημερώνουμε ότι το Ιερατικό Συνέδριο της ερχόμενης Πέμπτης 10 Σεπτεμβρίου δεν θα γίνει στο Ίδρυμα Χρονίως Πασχόντων, λόγω των αυξημένων μέτρων προστασίας που έχουν ληφθεί για τα γηροκομεία, αλλά στο Πνευματικό Κέντρο της Ιεράς Μητροπόλεως.
  7-9 το πρωί θα γίνει θεία λειτουργία στον Ιερό Ναό Αγίας Παρασκευής πόλεως από τον Σεβασμιώτατο, ενώ το Συνέδριο θα ολοκληρωθεί περίπου στις 1 το μεσημέρι, χωρίς απογευματινή συνεδρία.
  Η συμμετοχή όλων είναι υποχρεωτική.
  Παρακαλούμε να έχετε και τις μάσκες μαζί σας, ενώ σας ενημερώνουμε ότι θα υπάρξει εθελοντική αιμοδοσία όπως κάθε χρόνο, σε αίθουσα του Πνευματικού Κέντρου.

Ι. Μητρόπολη Κερκύρας

1.9.2020 | 1604 ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΚΥΑ – ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΜΕΤΡΩΝ ΣΕ ΝΑΟΥΣ ΕΩΣ 15-9.20

 • Σας προωθούμε την νέα ΚΥΑ με την οποία παρατείνονται τα μέτρα και οι μάσκες μέχρι τις 15 Σεπτεμβρίου

Ι. Μητρόπολη Κερκύρας

19.8.2020 | 1513 ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΚΥΑ – ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΜΕΤΡΩΝ ΣΕ ΝΑΟΥΣ ΕΩΣ 31-8.20

 • Σας προωθούμε την νέα ΚΥΑ με την οποία παρατείνονται τα μέτρα και οι μάσκες μέχρι τις 31 Αυγούστου.
 • Επίσης, σας ενημερώνουμε ότι το Γραφείο Γάμων θα είναι ανοιχτό την Παρασκευή από τις 10 έως την 1.30 το μεσημέρι. Την ερχόμενη εβδομάδα, λόγω αδείας του υπευθύνου, δεν θα λειτουργήσει, οπότε προγραμματίστε αν έχετε άδειες που δεν έχουν βγει για την Κυριακή 30 Αυγούστου (διότι το Σάββατο 29 Αυγούστου είναι η αποτομή της κεφαλής του Προδρόμου και γάμοι δεν γίνονται) να έρθουν οι ενδιαφερόμενοι την Παρασκευή. Από τις 31 Αυγούστου ξανά πάλι. Το ίδιο θα ισχύσει και για το Γραφείο Διαζυγίων.
X