Ραδιοφωνικός σταθμός
Κηρύγματα

Κήρυγμα Κυριακής Αγίου Λουκά (18-10-2020)

Κήρυγμα Κυριακής Αγίου Λουκά (18-10-2020)

Ο Κύριος εκτός από τους Δώδεκα Μαθητές Του είχε και άλλους μαθητές οι οποίοι δεν έμεναν συνέχεια μαζί Του αλλά κατά διαστήματα Τον ακολουθούσαν, ενώ τον άλλο καιρό έμεναν με τις οικογένειές τους. Αυτοί αποτελούσαν τον λεγόμενο κύκλο των Εβδομήκοντα μαθητών. Τόσο τους  Δώδεκα όσο και τους Εβδομήκοντα Μαθητές, ο Χριστός τους προετοίμαζε για τη διάδοση του Ευαγγελίου στα διάφορα έθνη, η οποία θα άρχιζε μετά την Ανάστασή Του. Συχνά τους έστελνε δύο – δύο να πηγαίνουν στα χωριά και τις πόλεις της Ιουδαίας και εκεί να κηρύττουν.

Κάποτε γύρισαν οι Εβδομήκοντα γεμάτοι χαρά και είπαν στον Χριστό ότι έκαναν θαύματα. Ακόμη «καὶ τὰ δαιμόνια ὑποτάσσεται ἡμῖν ἐν τῷ ὀνόματί σου» Του ανέφεραν. Ο Κύριος τους απάντησε ότι τους δίνει εξουσία να νικούν το Διάβολο και τα όργανά του, αλλά συνέχισε: «Πλὴν ἐν τούτῳ μὴ χαίρετε, ὅτι τὰ πνεύματα ὑμῖν ὑποτάσσεται· χαίρετε δὲ μᾶλλον ὅτι τὰ ὀνόματα ὑμῶν ἐγράφη ἐν τοῖς οὐρανοῖς».

Το θαύμα είναι ένα γοητευτικό γεγονός. Οι περισσότεροι άνθρωποι αναζητούν κάποιο θαύμα, ένα υπερφυσικό σημείο, που προξενεί έκπληξη και θαυμασμό. Μάλιστα πολλές φορές το θαύμα έχει ταυτιστεί με την αγιότητα. Όποιος κάνει θαύματα είναι άγιος. Ο Χριστός μας όμως, απέφευγε να κάνει δημόσια τα θαύματά Του και στους αποδέκτες των θαυμάτων Του έλεγε να μην τα διαδώσουν. Επίσης και οι περισσότεροι άγιοι είναι φειδωλοί στα θαύματα. Γιατί άραγε;

Κατά την Εκκλησία μας τα θαύματα, μόνα τους, δεν είναι αποδεικτικό της αγιότητας γιατί και οι δαίμονες κάνουν θαύματα. Και στην Αγία Γραφή, Παλαιά και Καινή Διαθήκη, το βλέπουμε αυτό αλλά και γύρω μας ακούμε για μέντιουμ και πνευματιστές που κάνουν κάποια υπερφυσικά σημεία. Αυτό πρέπει να το προσέξουμε και να μας προβληματίσει.

Είναι πολύ της μόδας να ψάχνουμε να βρούμε κάποιον προορατικό γέροντα με υπερφυσικές ικανότητες. Αυτό είναι επικίνδυνο, γιατί μπορεί να βρούμε κάποιον πλανεμένο ή ψάχνοντας για θαύματα να πέσουμε εμείς σε πλάνη. Ο Χριστός μας δεν επαίνεσε για τα θαύματα τους μαθητές Του, αλλά γιατί ήταν η ζωή τους σύμφωνη με το θέλημα του Θεού. «Πλὴν ἐν τούτῳ μὴ χαίρετε, ὅτι τὰ πνεύματα ὑμῖν ὑποτάσσεται· χαίρετε δὲ μᾶλλον ὅτι τὰ ὀνόματα ὑμῶν ἐγράφη ἐν τοῖς οὐρανοῖς».

Στην Αγία Γραφή δεν δίνεται έμφαση στα θαύματα, αλλά στην μόνιμη παρουσία και επέμβαση του Θεού σε όλη τη δημιουργία. Ο Θεός που έφερε ολόκληρη την κτίση στην ύπαρξη, συνεχίζει να της δίνει ζωή και να την συντηρεί. Τίποτα δεν γίνεται χωρίς τις ενέργειες του Θεού. Ένας υπέροχος ύμνος που δείχνει ότι ο Θεός συνέχεια φροντίζει και

συντηρεί τον κόσμο είναι ο 103ος Ψαλμός, που τον διαβάζουμε στην αρχή της ακολουθίας του Εσπερινού. Ο Θεός είναι «ὁ περιπατῶν ἐπὶ πτερύγων ἀνέμων…ὁ θεμελιῶν τὴν γῆν ἐπὶ τὴν ἀσφάλειαν αὐτῆς…ὁ ἐξαποστέλλων πηγὰς ἐν φάραγξιν… ὁ ἐξανατέλλων χόρτον τοῖς κτήνεσι καὶ χλόην τῇ δουλείᾳ τῶν ἀνθρώπων…».  Είναι πολύ σημαντική η ομολογία του ψαλμωδού, «πάντα πρὸς σὲ προσδοκῶσι, δοῦναι τὴν τροφὴν αὐτῶν εἰς εὔκαιρον». Ο Θεός δίνει ζωή, φροντίζει και συντηρεί τα πάντα, «ἀνοίξαντός σου τὴν χεῖρα, τὰ σύμπαντα πλησθήσονται χρηστότητος». Διαφορετικά, αν δεν τα ζωοποιεί διαρκώς ο Θεός, τα δημιουργήματα θα σβήσουν, «ἀποστρέψαντος δέ σου τὸ πρόσωπον ταραχθήσονται».

Όλα γύρω μας είναι ένα τεράστιο θαύμα. Από την βροχή –πώς να εννοήσεις ότι τόσες χιλιάδες τόνων νερού βρίσκονται και αιωρούνται ψηλά στον αέρα– μέχρι την ανάπτυξη ενός φυτού, που από έναν μικροσκοπικό σπόρο φυτρώνει και αναπτύσσεται ένα τεράστιο δένδρο. Όλα αυτά τα θαύματα, επειδή επαναλαμβάνονται, τα συνηθίσαμε και δεν μας κάνουν καμία εντύπωση. Αντιθέτως μας ενθουσιάζουν κάποια άλλα μικρά θαύματα, που δεν τα έχουμε συνηθίσει.

Η Αγία Γραφή βλέπει σε ολόκληρη την παγκόσμια νομοτέλεια την παρουσία των άκτιστων ενεργειών του Θεού, «οἱ οὐρανοὶ διηγοῦνται δόξαν Θεοῦ» (ψαλ. 18,2). Αυτά τα γεγονότα που εμείς ονομάζουμε θαύματα η Αγία Γραφή τα αποκαλεί «σημεία», σημάδια δηλαδή, με τα οποία ο Θεός θέλει να περάσει ένα μήνυμα. Έτσι αντί να ψάχνουμε για θαύματα, είναι καλύτερα να ενδιαφερθούμε να γνωρίσουμε το Θεό και να τον πλησιάσουμε, γιατί αυτός είναι ο στόχος της ζωής και τότε θα γεμίσουμε χαρά, σύμφωνα με τα λόγια του Χριστού μας στο σημερινό Ευαγγέλιο: «χαίρετε δὲ μᾶλλον ὅτι τὰ ὀνόματα ὑμῶν ἐγράφη ἐν τοῖς οὐρανοῖς». Αμήν.

Εμφάνισε περισσότερα

WebTeam

Ομάδα ανάπτυξης web, ψηφιακού προφίλ και πολυμέσων Ι.Μ. Κέρκυρας. Live Streaming & Podcasting | Επικοινωνία sms@1sm.gr

Σχετικά άρθρα

X