Ίδρυμα χρονίως πασχόντων η “Πλατυτέρα”

Ίδρυμα χρονίως πασχόντων η “Πλατυτέρα” Το Ίδρυμα συστήθηκε από την Ιερά Μητρόπολη Κερκύρας Παξών & Διαποντίων Νήσων, με την επωνυμία Ίδρυμα Χρονίως Πασχόντων «Η ΠΛΑΤΥΤΕΡΑ», με το υπ’ αριθ. 139/7-2-1981 (ΦΕΚ 42-Τ.Α./17-2-1981) Προεδρικό Διάταγμα.. Αποτελεί Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου και διέπεται από τις διατάξεις του Ανωτέρω Προεδρικού Διατάγματος και με σχετική άδεια λειτουργίας που δημοσιεύτηκε … Συνεχίστε να διαβάζετε το Ίδρυμα χρονίως πασχόντων η “Πλατυτέρα”.