Κέντρο δημιουργικής απασχόλισης ΚΔΑΠ, ΜΕΑ

Κέντρο δημιουργικής απασχόλισης ΚΔΑΠ, ΜΕΑ Στους χώρους του Ιδρύματός Ι.Χ.Π. Η ΠΛΑΤΥΤΕΡΑ επίσης φιλοξενείται και το κέντρο Δημιουργικής απασχόλησης Παιδιών με Αναπηρία (ΚΔΑΠ-ΜΕΑ) Η μονάδα αυτή άρχισε να λειτουργεί από το 1985, με την επωνυμία κέντρο Απασχόλησης Παιδιών με Αναπηρία, και με σκοπό την απασχόληση, εκπαίδευση σε παιδιά με σοβαρές μαθησιακές δυσκολίες και προβλήματα επικοινωνίας. … Συνεχίστε να διαβάζετε το Κέντρο δημιουργικής απασχόλισης ΚΔΑΠ, ΜΕΑ.