Διακηρύξεις Δημοπρασίων


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ, ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΠΑΞΩΝ & ΔΙΑΠΟΝΤΙΩΝ ΝΗΣΩΝ

 

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ, ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ | 6.2.2019

             H Ιερά Μητρόπολις Κερκύρας, Παξών και Διαποντίων Νήσων, Νήσων δυνάμει της παραγρ. 38 της υπ’ αριθμ. 86/9-1-2019 πράξεως του Μητροπολιτικού Συμβουλίου Αυτής:

Εκθέτει σε πλειοδοτική δημοπρασία εκμίσθωσης  σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 4/1969 κανονιστική διάταξη «περί εκμισθώσεως των κτημάτων της Εκκλησιαστικής Περιουσίας» ως τροποποιήθηκε και ισχύει με τους όρους του υπ’ αριθμ. 8/1979 Κανονισμού σε συνδυασμό με την Κ.Δ 3/1969 (εφαρμοζομένη συμπληρωματικά) περί του τρόπου εκμισθώσεως ακινήτων κ.λπ. ενός αγροτεμαχίου, ιδιοκτησίας της Ιεράς Μητροπόλεως Κερκύρας, Παξών και Διαποντίων Νήσων, κειμένου στην θέση «Άγιοι Ανάργυροι» Δ.Δ. Ποταμού Δήμου Κέρκυρας, εκτάσεως 6.015 τ.μ., με τιμή εκκινήσεως εξακοσίων (600) ευρώ μηνιαίως πλέον του αναλογούντος χαρτοσήμου. Η πλειοδοτική δημοπρασία διενεργείται δια καταθέσεως (ταχυδρομικώς ή αυτοπροσώπως) κλειστών γραπτών οικονομικών προσφορών συνοδευομένων με Υπεύθυνη Δήλωση του ενδιαφερομένου θεωρημένου του γνησίου της υπογραφής του υπό Κ.Ε.Π. ή Αστυνομικού Τμήματος, στην έδρα των υπηρεσιών της Ιεράς μας Μητροπόλεως και στη Διεύθυνση: Ιερά Μητρόπολις Κερκύρας, Παξών και Διαποντίων Νήσων) περιοχή Πλατυτέρας, Κέρκυρα – Τ.Κ. 49100 (Τ.Θ. 438).

Ο  ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ

† Ο Κερκύρας, Παξών και Διαποντίων Νήσων

ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ

 

Κέρκυρα,  6  Φεβρουαρίου 2019

Οι όροι και αναλυτικές πληροφορίες δίδονται καθημερινά 9.00 με 13.00 εκτός Σαββάτου και Κυριακής εις την Ιερά Μητρόπολη τηλ. 26610-39409 (κ. Κων/νο Θύμη).