Ραδιοφωνικός σταθμός

Βρεφονηπιακός σταθμός

Γιορτή για την 28η Οκτωβρίου στον Βρεφονηπιακό Σταθμό της Μητροπόλεως ΚερκύραςΒρεφονηπιακός , Παιδικός σταθμός « ΕΛΕΝΗ ΜΠΕΛΛΟΥ»

Από το 2011 ο Βρεφονηπιακός – Παιδικός σταθμός « ΕΛΕΝΗ ΜΠΕΛΛΟΥ» ξεκίνησε να λειτουργεί στο χώρο της προσχολικής αγωγής, φιλοξενώντας στους χώρους του βρέφη και παιδιά από 6 μηνών έως και 5 ετών.

Μέσα σ’ ένα χώρο αρίστων προδιαγραφών και ένα ασφαλές και χαρούμενο περιβάλλον, πλούσιο σε ερεθίσματα εφαρμόζουμε σύγχρονες παιδαγωγικές μεθόδους και φροντίζουμε τα παιδιά να μαθαίνουν μέσα από ευχάριστες και δημιουργικές δραστηριότητες.

Βασική προϋπόθεση για μας είναι η ολόπλευρη ανάπτυξη του κάθε παιδιού μέσα σε ένα οικογενειακό περιβάλλον που του παρέχει ασφάλεια και προστασία και είναι πλούσιο σε ερεθίσματα και γνώσεις, απαραίτητες για την ομαλή ένταξη του στον κόσμο.

Μέσα από την παρατήρηση, τον πειραματισμό και την ανακάλυψη τα παιδιά κατακτούν τη γνώση βιωματικά. Οι γωνιές δραστηριοτήτων τους δίνουν τη δυνατότητα να ανακαλύψουν τη μοναδικότητά τους και να αναδείξουν τις κλίσεις τους. Τα θέματα πηγάζουν μέσα από τα ενδιαφέροντα και τις ανάγκες των ίδιων των παιδιών, μέσω μιας διαθεματικής προσέγγισης σε διάφορα γνωστικά αντικείμενα.

Βρεφονηπιακός Παιδικός σταθμός ΕΛΕΝΗ ΜΠΕΛΛΟΥΗ συνεργατική μάθηση προάγει τη συνεργασία, την υπευθυνότητα, την ανάπτυξη πρωτοβουλιών και την ομαδικότητα.

Η εξοικείωση με στοιχεία της ιστορίας, της θρησκείας και του πολιτισμού μας, καθώς επίσης και η ευαισθητοποίηση για το φυσικό περιβάλλον καλλιεργούν την κοινωνική και πολιτιστική συνείδηση των παιδιών.

Τα παιδιά μαθαίνουν αξιοποιώντας τις εμπειρίες της καθημερινής τους ζωής.

Αν αναρωτιέται κανείς τι το διαφορετικό υπάρχει στη δική μας πρόταση, την απάντηση θα την λάβετε ύστερα από μία επίσκεψη στο χώρο του σχολείου μας όπου θα ανακαλύψετε ότι το κέντρο, το σημείο αναφοράς και η βάση μας είναι το παιδί, το οποίο φοιτά μέσα σε κλίμα χαράς, ζεστασιάς και ασφάλειας.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Τα προγράμματα αγωγής και εκπαίδευσης του Βρεφονηπιακού – Παιδικού σταθμού « ΕΛΕΝΗ ΜΠΕΛΛΟΥ» που εφαρμόζονται από εξειδικευμένες παιδαγωγούς είναι βασισμένα στις αναπτυξιακές ιδιαιτερότητες των παιδιών προσχολικής ηλικίας.
Στόχος είναι η ανεμπόδιστη έκφραση της προσωπικότητας κάθε παιδιού, η υποστήριξη της ανάπτυξης και μάθησής του.

ΗΛΙΚΙΑΚΗ ΒΑΘΜΙΔΑ 6 μηνών – 2 ετών

Σε αυτή την ηλικία το πρόγραμμα περιλαμβάνει δραστηριότητες που βοηθούν το βρέφος να κοινωνικοποιηθεί μέσα από το ομαδικό παιχνίδι, την ανάπτυξη νοημοσύνης με την εκμάθηση λέξεων από το καθημερινό του περιβάλλον, την ανάπτυξη των κινητικών του δεξιοτήτων μέσα από διάφορα παιχνίδια και τέλος την λεκτική του ανάπτυξη με την χρήση της μουσικής – τραγουδιού.

ΗΛΙΚΙΑΚΗ ΒΑΘΜΙΔΑ 2 ετών – 3 ετών

Βρεφονηπιακός Παιδικός σταθμός ΕΛΕΝΗ ΜΠΕΛΛΟΥΣε αυτή την ηλικιακή βαθμίδα το πρόγραμμα περιλαμβάνει δραστηριότητες που περιστρέφονται γύρω από του τομείς της Φυσικής Αγωγής, της Κοινωνικής, της Νοητικής και της Αισθητικής Αγωγής.

Οι δραστηριότητες που πραγματοποιούνται κάθε μέρα είναι 2 με 3 και ο χρόνος διεξαγωγής τους είναι τα 10′ – 15′ (λεπτά).

Ο περισσότερος χρόνος της ημέρας είναι αφιερωμένος στην ελεύθερη πράξη των παιδιών με αντικείμενα, στο συμβολικό και θεαματικό παιχνίδι, στις κατασκευές και στο κινητικό παιχνίδι.

Οι μέθοδοι που χρησιμοποιούνται βασίζονται σε πλούσιο εποπτικό υλικό, σε παιχνίδι και παρατήρηση. Επίσης, συνοδεύονται από το στοιχείο της κίνησης. Πιο συγκεκριμένα, η Φυσική Αγωγή αποσκοπεί στην οργάνωση και εδραίωση ενός συνόλου δεξιοτήτων, αναγκαίων στο σωματικό – βιολογικό – κινητικό σύστημα του παιδιού, στην αξιοποίηση του δυναμικού συστήματος και τελικά στη δημιουργική έκφρασή τους.

Στην Κοινωνική Ανάπτυξη η αγωγή σκοπεύει στην αυτοεξυπηρέτηση και την υγιεινή, στην ανάπτυξη μιας συμπεριφοράς προσαρμοσμένη σε κοινωνικούς κανόνες και στην ανάπτυξη του λόγου.

Στην Νοητική Αγωγή το πρόγραμμά στοχεύει στην ανάπτυξη ικανοτήτων και δεξιοτήτων σε επίπεδο αντίληψης, αισθήσεων, κρίσης και φαντασίας.

Τέλος, στον τομέα της Αισθητικής Αγωγής το παιδί των 2 – 3 χρόνων έρχεται σε επαφή με τη λογοτεχνία (παραμύθι, τραγούδι, ποίηση), τις χειροτεχνικές κατασκευές και το θεατρικό παιχνίδι.

ΗΛΙΚΙΑΚΗ ΒΑΘΜΙΔΑ 3 ετών – 4 ετών

Βρεφονηπιακός Παιδικός σταθμός ΕΛΕΝΗ ΜΠΕΛΛΟΥΣε αυτήν την ηλικιακή βαθμίδα η εκπαιδευτική δραστηριότητα γίνεται πιο οργανωμένη. Το παιδί μαθαίνει να λειτουργεί σε ομάδες. Στο πρόγραμμα που ακολουθείται ημερησίως oι δραστηριότητες που πραγματοποιούνται είναι 3 – 4, ενώ ο χρόνος διεξαγωγής τους φτάνει τα 15 λεπτά.

Το ελεύθερο παιχνίδι έχει τη θέση του μέσα στην ”τάξη” αλλά γίνεται πιο συγκεκριμένο, πιο σταθμισμένο.

Αναλυτικότερα, στον τομέα της Φυσικής Αγωγής το μεγαλύτερο βάρος αποδίδεται στην εξέλιξη της κίνησης (απόκτηση ελαστικότητας και γρηγοράδας, το δέσιμο των μυών, τη σωστή στάση του σώματος), στην ανάπτυξη της λεπτής κινητικότητας και στην κατανόηση των δυνατοτήτων και ιδιαιτεροτήτων του σώματος.

Στα πλαίσια της Κοινωνικοσυναισθηματικής Ανάπτυξης και Αγωγής το παιδί έρχεται για πρώτη φορά σε επαφή με ένα σύνολο εννοιών που συνθέτουν πληροφόρηση, γνώση και εμπειρία γύρω από τις καταστάσεις της κοινωνικής ζωής, τα ήθη και τα έθιμα του πολιτισμού μας.

Έτσι λαμβάνει γνώσεις που θα το βοηθήσουν να κατανοήσει τον τρόπο λειτουργίας της κοινωνίας των ”Μεγάλων”.

Σ’αυτή τη βαθμίδα δίνεται ιδιαίτερη έμφαση στην καλλιέργεια λόγου του παιδιού.

Με ειδικές ασκήσεις εμπλουτίζεται το λεξιλόγιό του και συγκροτείται μία σωστή δομή λόγου.

Στον τομέα της Νοητικής Ανάπτυξης και Αγωγής το παιδί εξασκείται σε διάφορες λειτουργίες της σκέψης, σε προ-μαθηματικές έννοιες (Μεγέθη, Αρίθμηση – Αριθμός.
Πληθυκότητα, μετρήσεις), κατανοεί την έννοια του χρόνου και του χώρου και κατακτά την ικανότητα συγκέντρωσης και προσοχής.

Τέλος, στον τομέα της Αισθητικής Αγωγής εξοικειώνεται με όλες τις μορφές χειροτεχνίας, τη μουσική, την ποίηση, το παραμύθι και το θέατρο.

ΗΛΙΚΙΑΚΗ ΒΑΘΜΙΔΑ 4 ετών – 5 ετών (προνήπια)

Βρεφονηπιακός Παιδικός σταθμός ΕΛΕΝΗ ΜΠΕΛΛΟΥΣε αυτή την ηλικία το περιβάλλον αρχίζει να φαντάζει πιο ”σχολικό” ικανοποιώντας την ανάγκη του παιδιού να μπει στο ρόλο του μαθητή. Οι δραστηριότητες που πραγματοποιούνται είναι 4-5 ημερησίως, διάρκειας 15′ – 20′ (λεπτά). Το πρόγραμμα που ακολουθείται προάγει:

Tην επίγνωση της σωματικής εικόνας του παιδιού, Tην οργάνωση της κίνησής του, τον προσανατολισμό του στο χώρο και τον χρόνο, Tην ωρίμανση της λεπτής κινητικότητας , Tην πληροφόρηση, γνώση και εμπειρία γύρω από καταστάσεις και φαινόμενα του φυσικού και κοινωνικού περιβάλλοντος, Tην εμπλοκή σε δραστηριότητες που προτρέπουν σε σκέψη, αιτιολόγηση και αξιολόγηση ώστε να κατακτηθούν έννοιες προμαθηματικές, προαναγνωστικές, προγραφικές , Tην έκφραση πειραματισμού στις διάφορες μορφές τέχνης (ζωγραφική, πλαστική, θεατρικοί αυτοσχεδιασμοί, ρυθμική), Tην επαφή με τα ήθη και τα έθιμα του πολιτισμού μας.

Τα παιδιά εμπλέκονται δυναμικά στη μαθησιακή διαδικασία, αναλαμβάνουν πρωτοβουλίες και είναι εκείνα που διαμορφώνουν το πρόγραμμα ανάλογα με τα ενδιαφέροντά τους.

Η νηπιαγωγός αναλαμβάνει ρόλο διαμεσολαβητή ενώ παράλληλα διαμορφώνει τις προϋποθέσεις για την ολόπλευρη σωματική, συναισθηματική, νοητική και κοινωνική ανάπτυξη του νηπίου.

Αποτέλεσμα όλων αυτών είναι η δημιουργία μιας ισχυρής παιδικής προσωπικότητας, εφόδιο απαραίτητο για τον επιτυχημένο πολίτη του αύριο.

ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Βρεφονηπιακός Παιδικός σταθμός ΕΛΕΝΗ ΜΠΕΛΛΟΥΣτα προγράμματα μας υπάρχουν πολλές δραστηριότητες που ασχολούνται με τη θρησκευτική εκπαίδευση.

Κάθε πρωί και πριν και μετά από κάθε γεύμα, τα παιδιά λένε τις προσευχές τους.Μία φορά το μήνα συμμετέχουν και λαμβάνουν την θεία κοινωνία στη λειτουργία που γίνεται στη γειτονική εκκλησία της Αγίας Τριάδας.

Ιστορίες από τη Βίβλο και τη ζωή των Αγίων της ορθόδοξης πίστης μας διδάσκονται καθημερινά και οι παραδοσιακές και εθνικές αξίες βρίσκονται στα προγράμματά μας.

Στο τέλος του μαθήματος, κάθε Ιούνιο, υπάρχει μια γιορτή στην οποία η πλειοψηφία των παιδιών συμμετέχουν για να μοιραστούν με τους γονείς την πρόοδό τους.

Επίσης διοργανώνουμε γιορτές στις ημέρες εθνικής μνήμης (28 Οκτωβρίου, 25 Μαρτίου, 21 Μαΐου) και πριν από τα Χριστούγεννα.

Παροχές

Διατροφή

Βρεφονηπιακός Παιδικός σταθμός ΕΛΕΝΗ ΜΠΕΛΛΟΥΗ διατροφή στο Βρεφονηπιακό – Παιδικό σταθμό « ΕΛΕΝΗ ΜΠΕΛΛΟΥ» θεωρείται ιδιαιτέρως σημαντική μιας και το παιδί της προσχολικής ηλικίας χρειάζεται ένα πλούσιο διαιτολόγιο για την οικοδόμηση ενός γερού οργανισμού. Για το σκοπό αυτό το εβδομαδιαίο πρόγραμμα διατροφής αποτελείται από μία ποικιλία τροφών πλούσια σε θρεπτικά συστατικά σύμφωνα με τις οδηγίες του συνεργάτη μας Διαιτολόγου. Το φαγητό ετοιμάζεται την ίδια μέρα στην κουζίνα του σταθμού μας και χρησιμοποιούνται τα πιο φρέσκα και αυστηρά επιλεγμένα υλικά κάθε μέρα ξεχωριστά. Προσφέρεται πρωινό και μεσημεριανό.

Συμβουλευτική Γονέων – Συγκεντρώσεις

Ο Βρεφονηπιακός – Παιδικός σταθμός « ΕΛΕΝΗ ΜΠΕΛΛΟΥ» διοργανώνει Σεμινάρια με ειδικούς, συγκεντρώσεις γονέων και άλλες δράσεις κατά τη διάρκεια όλης της σχολικής χρονιάς.

Ασφαλιστική κάλυψη

Ο Βρεφονηπιακός – Παιδικός σταθμός « ΕΛΕΝΗ ΜΠΕΛΛΟΥ» παρέχει σε συνεργασία με την «ΕΘΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ» ασφαλιστική κάλυψη σε όλα τα παιδιά καθ’ όλη τη διάρκεια της σχολικής περιόδου.

Ιατρική παρακολούθηση

Ο Βρεφονηπιακός – Παιδικός σταθμός « ΕΛΕΝΗ ΜΠΕΛΛΟΥ» έχει συνεχή και στενή συνεργασία με ΠΑΙΔΙΑΤΡΟ καθ’ όλη τη διάρκεια της σχολικής περιόδου. Η παιδίατρος επισκέπτεται το σταθμό μας κάθε εβδομάδα. .

Μεταφορά 

Τα παιδιά μπορούν να μεταφερθούν στο Βρεφονηπιακό – Παιδικό σταθμό « ΕΛΕΝΗ ΜΠΕΛΛΟΥ» μόνο από τους γονείς τους, με δικό τους μεταφορικό μέσο.

ΠΟΥ ΘΑ ΜΑΣ ΒΡΕΙΤΕ : ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ «ΕΛΕΝΗ ΜΠΕΛΛΟΥ»
Περιοχή Πλατυτέρας , ΤΚ. 49100 – Κέρκυρα

(Στο νέο κτίριο της Ιεράς Μητροπόλεως Κερκύρας, στη μεσαία είσοδο του ισογείου)
Επικοινωνία – Πληροφορίες: 26610 25750

X