Κληροδοτήματα

Κληροδοτήματα Ι.Μ. Μητρόπολης


 

Κληροδότημα Ιερομονάχου Παρθενίου Παγκράτη

Λήψη αρχείου

 


 

Κληροδότημα , Πετρίδειον κληροδότημα

Λήψη αρχείου

 


 

ΠΕΤΡΙΔΕΙΟΝ  ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ , ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2018

Λήψη αρχείου

 


 

ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ ΙΕΡΟΜΟΝΑΧΟΥ ΠΑΡΘΕΝΙΟΥ ΠΑΓΚΡΑΤΗ, ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2018

Λήψη αρχείου