Ραδιοφωνικός σταθμός

Κληροδοτήματα

Κληροδοτήματα Ι.Μ. Μητρόπολης


 

Κληροδότημα Ιερομονάχου Παρθενίου Παγκράτη

Λήψη αρχείου


 

Κληροδότημα , Πετρίδειον κληροδότημα

Λήψη αρχείου


ΠΕΤΡΙΔΕΙΟΝ  ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ , ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2018

Λήψη αρχείου


ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ ΙΕΡΟΜΟΝΑΧΟΥ ΠΑΡΘΕΝΙΟΥ ΠΑΓΚΡΑΤΗ, ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2018

Λήψη αρχείου

 

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2020 ΠΕΤΡΙΔΕΙΟΥ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΟΣ

Λήψη αρχείου

 

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2020 ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ ΙΕΡΟΜΟΝΑΧΟΥ ΠΑΡΘΕΝΙΟΥ ΠΑΓΚΡΑΤΗ 

Λήψη αρχείου

 


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΟΥ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΜΕ ΣΚΟΠΟ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥΔΙΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ Λήψη αρχείου

X