Ραδιοφωνικός σταθμός

Κέντρο δημιουργικής απασχόλισης ΚΔΑΠ, ΜΕΑ

Κέντρο δημιουργικής απασχόλισης ΚΔΑΠ, ΜΕΑ

Κέντρο δημιουργικής απασχόλισης ΚΔΑΠ, ΜΕΑ

Στους χώρους του Ιδρύματός Ι.Χ.Π. Η ΠΛΑΤΥΤΕΡΑ επίσης φιλοξενείται και το κέντρο Δημιουργικής απασχόλησης Παιδιών με Αναπηρία (ΚΔΑΠ-ΜΕΑ)

Η μονάδα αυτή άρχισε να λειτουργεί από το 1985, με την επωνυμία κέντρο Απασχόλησης Παιδιών με Αναπηρία, και με σκοπό την απασχόληση, εκπαίδευση σε παιδιά με σοβαρές μαθησιακές δυσκολίες και προβλήματα επικοινωνίας.

Κέντρο δημιουργικής απασχόλισης ΚΔΑΠ, ΜΕΑ 2Είναι ο πρώτος και μοναδικός φορέας στην Κέρκυρα που ασχολείται συστηματικά με την κατηγορία αυτή των παιδιών (ασκήσιμα). Αργότερα μετονομάστηκε σε ΚΔΑΠ-ΜΕΑ, με άδεια ίδρυσης και λειτουργίας βάση του υπ΄ αριθ. ΦΕΚ 1615 Τ Β’ 16-12-2001.

Διαθέτοντας ένα πλούσιο εκπαιδευτικό και εποπτικό υλικό, σύμφωνα με τις τελευταίες προδιαγραφές, η όλη εκπαίδευση παρέχεται σε ένα χώρο άνετο και άριστα διαμορφωμένο, πάνω από όλα όμως ευχάριστο και ζεστό και προσαρμοσμένο στις εκπαιδευτικές ανάγκες των παιδιών μας.

Η όλη εκπαίδευση επιτυγχάνεται μέσα από εξατομικευμένα και ομαδικά προγράμματα.

Για το σχεδιασμό δε ενός αναλυτικού προγράμματος από το 1995, εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Κέρκυρα, η αναγνωρισμένη υποστηρικτική μέθοδος λογοθεραπείας ΜΑΚΑΤΟΝ, η οποία εφαρμόζεται με θεαματικά αποτελέσματα σε 28 χώρες στον κόσμο.

θοδος λογοθεραπείας ΜΑΚΑΤΟΝ, η οποία εφαρμόζεται με θεαματικά αποτελέσματα σε 28 χώρες στον κόσμο.

Η Ιερά Μητρόπολης πρωτοπόρησε και σε αυτό τον τομέα, διδάσκοντας την μέθοδο αυτή σε εκπαιδευτές όλων των μονάδων στην Κέρκυρα.Η μονάδα απασχολεί 20 παιδιά και η όλη εκπαίδευση τους παρέχεται δωρεάν.

Η μεταφορά δε των παιδιών γίνεται με πουλμάκι που διαθέτει η ίδια η Μητρόπολη, δεδομένου ότι τα παιδιά που φοιτούν σε αυτό, δεν είναι μόνο της πόλεως αλλά και της υπαίθρου.

X