Ραδιοφωνικός σταθμός

Κατηχητικά Βοηθήματα

Κατηχητικά Βοηθήματα της Ι.Μ. Μητρόπολης


 

Κατηχητικό 2006-2007

“ΣΥΓΧΡΟΝΑ ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ: ΑΦΟΡΜΗ ΓΙΑ ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΜΕ ΤΟΥΣ ΝΕΟΥΣ ΜΑΣ”

Λήψη αρχείου

 

 

Κατηχητικό 2006-2007B

“Στη χαρά και τον αγώνα μαζί με το Χριστό!”

Λήψη αρχείου

 

 

Κατηχητικό 2009-2010

«Ἅγιοι γίνεσθε ὅτι ἐγώ Ἅγιος εἰμί»

Λήψη αρχείου

 

 

Κατηχητικό 2011-2012

“ΖΟΥΜΕ ΤΗΝ ΕΛΠΙΔΑ ΣΤΗΝ ΕΚΚΛΗΣΣΙΑ!”

Λήψη αρχείου

 

 

Κατηχητικό 2011-2012B

“Αγιότητα, Η οδός του Χριστού”

Λήψη αρχείου

 

 

Κατηχητικό 2013-2014

“Καρπός ακατονταπλασίων: Το ευαγγέλιο ζωή μας”

Λήψη αρχείου

 

 

Κατηχητικό 2014-2015

“Παιδεία Κυρίου: Προετοιμασία για ζωή με νόημα”

Λήψη αρχείου

 

 

Κατηχητικό 2016-2017

“Στον Θεό βρίσκω την ψυχή μου”

Λήψη αρχείου

 

 

Κατηχητικό 2017-2018

“Έρχου και ίδε!”

Λήψη αρχείου

 

Κατηχητικό 2019-2020

“Μηνύματα από την Παλαιά Διαθήκη”

Λήψη αρχείου

 

X