Κατηχητικά Βοηθήματα

Κατηχητικά Βοηθήματα της Ι.Μ. Μητρόπολης


 

Κατηχητικό 2006-2007

«ΣΥΓΧΡΟΝΑ ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ: ΑΦΟΡΜΗ ΓΙΑ ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΜΕ ΤΟΥΣ ΝΕΟΥΣ ΜΑΣ»

Λήψη αρχείου

 

 

Κατηχητικό 2006-2007B

«Στη χαρά και τον αγώνα μαζί με το Χριστό!»

Λήψη αρχείου

 

 

Κατηχητικό 2009-2010

«Ἅγιοι γίνεσθε ὅτι ἐγώ Ἅγιος εἰμί»

Λήψη αρχείου

 

 

Κατηχητικό 2011-2012

«ΖΟΥΜΕ ΤΗΝ ΕΛΠΙΔΑ ΣΤΗΝ ΕΚΚΛΗΣΣΙΑ!»

Λήψη αρχείου

 

 

Κατηχητικό 2011-2012B

«Αγιότητα, Η οδός του Χριστού»

Λήψη αρχείου

 

 

Κατηχητικό 2013-2014

«Καρπός ακατονταπλασίων: Το ευαγγέλιο ζωή μας»

Λήψη αρχείου

 

 

Κατηχητικό 2014-2015

«Παιδεία Κυρίου: Προετοιμασία για ζωή με νόημα»

Λήψη αρχείου

 

 

Κατηχητικό 2016-2017

«Στον Θεό βρίσκω την ψυχή μου»

Λήψη αρχείου

 

 

Κατηχητικό 2017-2018

«Έρχου και ίδε!»

Λήψη αρχείου